Условия за ползване


Добре дошли в уебсайта www.venite.bg.

С използването на този сайт потвърждавате, че сте прочели юридическото предупреждение и поемате задължението да се съобразявате с него. Възможно е съдържанието на настоящия документ да претърпи промени. Ето защо ви приканваме редовно да препрочитате юридическото предупреждение.

1. Юридическо предупреждение

Този уебсайт е собственост на СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД , чието седалище е с адрес: бул. “Цар Освободител” №14, София – 1000, България, БУЛСТАТ 175 354 366.
Редактор на уебсайта на “СЕРВИЕ” е г-н Серафим ЧОЛАКОВ, изпълняващ длъжността ръководител на проект “Интернет”.

2. Информация от технически характер

Вие потвърждавате, че имате необходимите умения да си осигурите достъп и да използвате този сайт и че сте проверили и установили, че използваната компютърна конфигурация не съдържа вируси и е в отлично състояние за работа.

Освен това потвърждавате, че сте информирани за факта, че този сайт е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на случаите, при които са налице форсмажорни събития, компютърни трудности, затруднения, свързани с устройството на телекомуникационни мрежи, или технически трудности.

“СЕРВИЕ” може да прекъсва достъпа до сайта с цел поддръжка.

3. Какво трябва да знаете за мрежата

Трудно е да се даде 100-процентова гаранция за защита на данни, пренасяни чрез Интернет. Въпреки, че взимате всички подходящи мерки за защита на личните данни, не можем нито да осигурим, нито да гарантираме пълната защита на информацията, пренасяна директно или чрез тези онлайн услуги.

Следователно предаването на вашата информация се извършва на ваш собствен риск, дори когато непосредствено след получаването й ние правим всичко, което е по силите ни, за да осигурим защитата й.

4. Съдържание на сайта

“СЕРВИЕ” ви предоставя практическа информация, методи за обучение, информация в областта на здравеопазването или специализирани статии в пресата. Такава информация не трябва да се приема като правен или медицински съвет.

Въпреки старателната проверка на тази информация и материали “СЕРВИЕ” по никакъв начин не носи отговорност в случай на грешка, липса на достъп до информацията и/или наличие на вируси на сайта на дружеството.

В тази връзка отговорни за съдържанието на публикуваните онлайн статии са единствено техните автори. Трябва да разчитате на собственото си мнение по клиничните въпроси и да сте критично настроени.

5. Вашите задължения като потребител

5.1 Зачитане на другите

Необходимо е да съблюдавате приложимите закони (и в частност закона за защита на личния живот и личните данни). По отношение на личната информация, до която имате достъп, по-специално трябва да се въздържате от всякакво нерегламентирано събиране или използване и изобщо от всякакви действия, които може да накърнят личния живот, репутацията, уважението, имиджа или да обидят друг потребител или всяко друго лице, като избягвате всякакви клеветнически, провокативни, злонамерени или заплашителни коментари, съобщения или текстове.

5.2 Интелектуална собственост

Общата структура, както и софтуерът, текстовете, изображенията (анимирани или не), ноу-хау и всички други елементи, формиращи сайта, са изключителна собственост на LES LABORATOIRES SERVIER (ЛАБОРАТОРИИ “СЕРВИЕ”).

Всяко излагане на показ, било то изцяло или частично, на този сайт чрез каквито и да било средства без изричното съгласие на „СЕРВИЕ“ е забранено и ще се третира като незаконно използване.

Същото се отнася за появяващите се на уебсайта бази данни, чийто производител е “СЕРВИЕ” и които са защитени с авторско право.

Търговските марки на “СЕРВИЕ” и на неговите партньори, както и логотипите, които се появяват в сайта, са регистрирани търговски марки.

Ето защо се забранява всяко възпроизвеждане, изцяло или частично, на тези търговски марки или логотипи, включващи елементи на сайта, без изричното съгласие на LES LABORATOIRES SERVIER.

5.3 Връзки към хипертекстове

Връзките към хипертекстове, посочени в този сайт и водещи до други ресурси, съществуващи в мрежата на Интернет, и по-специално тези към партньорите на дружеството са обект на изрично предварително писмено разрешение.

“СЕРВИЕ” се стреми да прави единствено такива препратки към сайтове, които са в съответствие с приложимото законодателство.

Съдържанието на тези сайтове обаче не се контролира от “СЕРВИЕ”, следователно “СЕРВИЕ” не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях.

Потребителите и посетителите на уебсайта не могат да създават хипервръзки към нея без изричното предварително съгласие на ЛАБОРАТОРИИ “СЕРВИЕ”.

6. Каква информация се събира

На този сайт предлагаме да ни предоставяте информацията (по-специално ваш и-мейл и подробни данни), която ще ни даде възможност да ви изпращаме полезна информация, както и да изтегляте материали по ваш избор.

Ако не желаете да получавате документация или да се възползвате от услугите ни, можете да посетите част от сайта ни, без да се налага да се идентифицирате или регистрирате.
Ако желаете да ни изпратите съобщение по електронната поща, вашият електронен адрес ще бъде записан автоматично, което ще ни даде възможност да отговорим на съобщението ви.

7. За кого е предназначена събраната информация

Личната информация за вас, събрана чрез този сайт, е предназначена за службите и дружествата, които са длъжни да откликнат на вашите заявления.

Вашият IP адрес е предназначен за персонала на службата за обработка на данни, която има специални правомощия да обработва такава информация при съблюдаване на изискванията за професионалната тайна.

8. Как да упражните правото си на достъп и корекция

Съгласно взимащите превес разпоредби за защита на личните данни (и по-специално Директива № 95/46 на ЕО) имате право на достъп до засягащата ви информация и следователно можете да получавате копия от нея или да изисквате тя да бъде коригирана при необходимост.

Това право на достъп и корекция може да се упражни чрез електронно съобщение, изпратено на следния адрес: dataprivacy-bulgaria@servier.com или по пощата, адресирано до г-н Серафим ЧОЛАКОВ, СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД, бул. „Цар Освободител“ № 14, София – 1000, България.

Съгласно разпоредбите за защита на личните данни това право е индивидуално и може да се упражнява единствено от съответното лице по отношение на собствената му информация: следователно от съображения за сигурност ангажираната служба е длъжна да проверява самоличността ви, за да избегне предаването на засягаща ви поверителна информация на друго лице. В случай на корекция ще ви изпратим копие от коригираната информация само след поискване от ваша страна.

Можете да се откажете от получаването на нашия бюлетин през бутона “unsubscribe” по всяко време чрез потвърждение на електронната си поща.

9. Бисквитки (cookies)

Уебсайтът използва бисквитки, за да ви помогне да персонализирате вашето онлайн преживяване. Бисквитките са текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървъра на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вирус в компютъра ви. Бисквитките са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който е създал бисквитката за вас. Една от основните цели на бисквитките е да предложи удобна възможност да ви спести време. Целта на бисквитка е да каже на уеб сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Вие имате възможността да приемете или да откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да откажете бисквитките, ако предпочитате. Ако решите да откажете бисквитките, може да нямате възможност напълно да се възползвате от интерактивните възможности на venite.bg или други уеб сайтовете, които посещавате.

10. Допълнителна информация

Ако ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с г-н Серафим ЧОЛАКОВ чрез електронно съобщение, изпратено до: dataprivacy-bulgaria@servier.com и адресирано до СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД, бул. “Цар Освободител” № 14, София – 1000, България.