Политика за поверителност


“Сервие Медикал” ЕООД е международна компания, чиято дейност в България е да маркетира продуктите на водещия европейски производител на лекарства Servier. Компанията работи в пълно съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложимото национално законодателство.

Тази Политика за поверителност описва видовете информация, които събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уеб сайт. Тя не се отнася до информацията, която събираме по други канали.

Тази Политика обяснява:

 • Защо събираме ваши данни
 • С каква цел ги обработваме
 • За какъв срок ги съхраняваме
 • Дали възнамеряваме да прехвърлим вашите данни в друга страна
 • Дали използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на профили

Личните данни, които сме получили чрез уеб сайта, са предоставени пряко от вас по една от следните причини:

 • Отправили сте запитване за информация
 • Направили сте теста “Имате ли риск от разширени вени?”
 • Абонирали сте се за информационен бюлетин

Като администратор на лични данни ние гарантираме, че:

 • Ще обработваме вашите данни по законен и коректен начин
 • Ще използваме сигурни средства за обработка и съхранение на вашите данни
 • Ще съхраняваме вашите данни само докогато е необходимо
 • Може да ползвате всички свои права, предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство

Целта, за която ние събираме и обработваме ваши лични данни, е да осигурим предоставянето на информацията, от които се интересувате. Законовите основания за обработка на вашите данни са или конкретни нормативни изисквания, или вашето изрично съгласие да използваме вашите лични данни.

За да гарантираме, че вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен начин, прилагаме редица организационни и технически мерки, които включват, но не се изчерпват с:

 • Фирмени политики по информационната сигурност и защита на личните данни, които отговарят на законодателните изисквания
 • Декларации за конфиденциалност с нашите служители
 • Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за
 • комуникация
 • Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им след приключване на работата с конкретен документ

Съхраняваме вашите лични данни в рамките на 2 (две) години , за да предоставим желаната информация или нашите услуги, или докогато решите, че искате “да бъдете забравен”.

Гарантираме, че можете да се възползвате от правата, които са предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство, като правото на достъп до вашите данни, правото на корекция на данните, правото на заличаване или ограничаване на обработката на данните (в рамките на съответната нормативна база), както и правото на преносимост на данните, ако е приложимо.

Ние не използваме методи за изграждане на профили и не предоставяме ваши данни на трети страни, освен ако това не е необходимо за конкретния случай (например ако исканата от Вас информация засяга дейност на компанията в друга държава).

За повече информация относно защитата на личните данни в нашата компания можете да пишете на имейл адрес dataprivacy-bulgaria@servier.com.

Последна редакция: март 2021 година