Д-р Иван Петров Тенев


Дипломиран магистър по медицина, 1996 г., Тракийкси университет, Стара Загора.

Със специалности по съдова хирургия и хирургия

Трудов стаж- 24 години, като хирург ( от 2004 г.) и съдов хирург от 2013 г.

Настяща месторабота- МБАЛ Тракия, Отделение по съдова и ендоваскуларна хируртия, Стара Загора.

Интереси и опит в артериалната реконструктивна , ендоваскуларна и минимално- ивназивна венозна хирургия,микрохирургичните техники , хирургия на диабетното стъпало. Продължително медицинско обучение на форуми в страната и чужбина( Италия, Германия).

Амбулаторни прегледи по договор с РЗОК, МЦ Трета Поликлиника, Стара Загора.

Собствена частна извънболнична специализирана практика, с цветен Ехо- Доплер и възможности за минимално—инвазивни процедури с местна анестезия( склеротерапия на разширените вени, минифлебектомия).