Поставянето на краката на височина 10 -15 см пo време на сън, намалява венозния застой, като благоприятства венозното оттичане към сърцето.