Завършването на тоалета със студен душ на краката от долу на горе в края на деня подобрява венозната функция и намалява чувството на болка и тежест в краката.