Когато Вашата работа изисква продължително седене или стоене прав, правете кратки почивки, като се разхождате или извършвате кръгообразни движения с краката. При продължителни пътувания с кола, влак или самолет раздвижването на краката и извършването на къси разходки на равномерни
интервали от време оказва благотворно влияние върху венозното оттичане.